Ett fönster i himlen


Jag ser ett fönster i himlen, 
ett fönster som kallar på mig